Menu
Poznaj Toruń

Dlaczego Toruń?

Czy wiesz, że Toruń to nie tylko jedno z najbogatszych w cenne zabytki miast polskich, ale również miasto oferujące mnóstwo innych i bardzo różnorodnych atrakcji? Zobacz jakich.

 
 
Standardowe: gotyk, piernik i Kopernik to tylko "wierzchołek góry lodowej". Toruń do zaoferowania ma wiele ciekawych atrakcji z bardzo wielu róznorodnych dziedzin. Nasi przewodnicy po Toruniu odkryją przed Tobą to wszystko, jesli tylko będziesz chciał. Jeśli tylko weźmiesz udział w wycieczce z przewodnikiem, zostaniesz pod wrażeniem! Daj się zafascynować.
 
Pod względem atrakcyjności turystycznej Toruń kojarzony jest głównie ze swoim historycznym centrum - Średniowiecznym Zespołem Miejskim, składającym się z trzech obszarów założonych w XIII w.: Starego Miasta, Nowego Miasta i zamku krzyżackiego. W tym aspekcie mieści się przede wszystkim materialna i niematerialna spuścizna w postaci wyjątkowego układu urbanistycznego (przestrzeni miejskiej) nadrzecznego-portowego miasta hanzeatyckiego, miasta podwójnego oraz wysokiej klasy zabytków ruchomych (dzieł sztuki) i nieruchomych (architektury), zwłaszcza gotyckich sakralnych i świeckich wyróżniających Toruń nie tylko w skali ogólnopolskiej; poza tym spuścizna kulturalna jednego z największych w dawnej Rzeczypospolitej ośrodków nauki i sztuki, a także dziedzictwo kopernikańskie i tradycje kulturowe.
Najpopularniejsze trasy zwiedzania Torunia z przewodnikiem obejmujące najcenniejsze i najważniejsze zabytki średniowiecznego Torunia >>>
 
Wszystko to kreuje Toruń jako drugie po Gdańsku najbardziej atrakcyjne i o unikatowych walorach turystycznych miasto na północy Polski, co znajduje potwierdzenie w wielu fachowych klasyfikacjach i zestawieniach znanych np. z poziomu kształcenia akademickiego, i w umieszczeniu Torunia na obiektywnych i opiniotwórczych listach i wykazach: Kanonie Miejsc Historycznych, Liście Pomników Historii RP innych fachowych klasyfikacjach i waloryzacjach oraz na najbardziej prestiżowej w skali globnalnej - Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Poza tym wymownym potwierdzeniem dużej atrakcyjności turystycznej Torunia jest wzrastający co roku ruch turystyczny (średnio rocznie 5% w latach 2009-2017), szacowany w 2019 r. na 2,5 mln turystów odwiedzających rocznie.
 

Toruń to miasto o niezwykle różnorodnych, wysokiej klasy walorach i atrakcjach turystycznych –

 • od światowej rangi licznych zabytków architektury,
 • przez wysokiego poziomu zabytki sztuki artystycznej (witrażownictwo, złotnictwo, snycerka, malarstwo i in.),
 • obiekty militarnej XIX-wiecznej wielkiej Twierdzy Toruń,
 • atrakcje astronomiczne,
 • sztukę współczesną,
 • niecodzienne walory przyrodnicze, rekreacyjne,
 • kontakt miasta z Wisłą,
 • po kulturę i budownictwo ludowe regionów Polski północnej od XVIII do XX w. (Kaszuby, Kujawy, Ziemia Chełmińska, Bory Tucholskie, Ziemia Dobrzyńska, Dolina Dolnej Wisły), zgromadzone w Muzeum Etnograficznym oraz trzech parkach etnograficznych (skansenach)
Bogatą różnorodność turystycznej atrakcyjności Torunia, poza elementami wymienionymi na wstępie (tj. leżącymi w obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO), tworzą liczne kolejne walory. Nagromadzenie ich w jednym mieście w tak dużej liczbie wynika nie tylko z bogatej przeszłości Torunia i jego dorobku, ale także położenia geograficznego.
 
Wśród tych kolejnych elementów największe znaczenie i potencjał mają:
 • obiekty XIX-wiecznej potężnej pierścieniowej Twierdzy Toruń oraz pełnej historii rozwoju wojskowości od średniowiecza 
 • wyjątkowej klasy artystycznej oraz unikatowe zbiory muzealne z m.in. dziełami sztuki europejskiej i pozaeuropejskiej, dziełami sztuki toruńskiej - licznymi i wysoko cenionymi artystycznie i historyczne zabytkami powstałymi w średniowiecznych i nowożytnych warsztatach toruńskich, należących do czołowych ośrodków sztuki w Europie Środkowej; bogatą i w pełni przekrojową sztukę polską w Galerii Malarstwa Polskiego od XVIII w. do XXI w.
 • międzynarodowe wydarzenia kulturalne i festiwale
 • XIX-wieczna prestiżowa dzielnica Bydgoskie Przedmieście wzbogacona parkami wydmowymi i zabytkowym parkiem miejskim
 • Przedmieście św. Katarzyny
 • Kępa Bazarowa, pobliskie ruiny zamku Dybów (drugiego po krzyżackim zamku w Toruniu)
 • obiekty dziedzictwa technicznego i przemysłowego
 • obiekty związane z astronomią 
 • obiekty etnograficzne dawnej kultury ludowej
 • Barbarka
 • modernistyczne miasteczko akademickie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
 • miejsca pielgrzymkowe kultu religijnego (nie tylko te, związane z dziełami o. Tadeusza Rydzyka)
 • nowoczesne obiekty kultury (np. CSW Znaki Czasu, CKK Jordanki, CN Młyn Wiedzy, Planetarium)
 • nadrzeczne położenie i związane z tym tradycje wspólnoty hanzeatyckiej
Zamów przewodnika