Menu
Twój przewodnik w Toruniu

O Toruniu

Toruń - hanzeatyckie miasto o burzliwej, prawie 800-letniej historii, przez całe wieki było miejscem krzyżowania się europejskich szlaków. To jedno z największych i najbogatszych miast Rzeczypospolitej Obojga Narodów, które przechodziło w ciągu wieków z rąk do rąk, zawsze jednak wierne Rzeczypospolitej. Jego wyjątkowe dziedzictwo kulturowe uznane przez UNESCO za spuściznę całej ludzkości, niegdyś było wspólnym domem i miejscem pracy dla europejskich kupców, słynnych artystów, uczonych, rzemieślników, imigrantów i przedstawicieli różnych wyznań. Z Toruniem związanych jest wiele osobistości z wielkim Mikołajem Kopernikiem na czele, toruńczykiem – jak sam podawał. Pomimo zniszczeń XIX-wiecznych Toruń wciąż urzeka mnogością, różnorodnością i wysokim, światowej klasy poziomem artystycznym pomników architektury i zabytków ruchomych oraz wyjątkową atmosferą miasta gotyckiego.

Zobacz też:

Zamów przewodnika